Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

markatescilhizmeti2
// Marka Tescil

Marka Tescil Başvurusu

  Ürünleri ve hizmetleri başkalarının ürün ya da hizmetlerinden ayırt edeilmek üzere kullanılan yada belirli bir hizmetin sunulması sırasında kullanılacak olan AYIRT EDİCİ ŞEKİL, marka olarak adlandırılır. Sözcükler, Sayılar, Harfler, Şekiller, Ürünün Şekli veya Ambalajı ile bunların birlikte sunuluşları her biri birbirinden farklı marka olarak değerlendirilir.

  Marka koruma, ürün ve hizmetlerinde marka kullanan marka sahiplerini koruyup kollayan bir ibaredir. Marka tescil işleminin amacı, özel yasalar ile belirlenen korumadan yararlanmaktır. 

  Herhangi bir ürün için kullanılmak üzere bir marka seçimi sırasında dikkat edilecek en önemli konu, seçilen işaretin diğer markalardan farklı ve ayırt edilebilir olmasıdır. Markanın aslolanı farklı bir durumu olması gereklidir. Marka tescilleri sırasında en önemli konu ise, markanın seçimi ile marka tescilinin kapsayacağı malların ya da hizmetlerin doğru bir şekilde saptanmasıdır. Markanın başkaları tarafından tescil ettirilmiş ya da kullanılan markalardan ayırt edilebilecek şekilde farklı olması gerekmektedir.

  Marka tescilleri ile sağlanan koruma, tescil edilecek marka ve markanın kullanılacağı mallar ve hizmetler ile sınırlı olduğu için, mal (ürün, eşya) listesi hazırlanırken, gerçek iş konusuna uygun olarak hazırlanması gerekir.

// İhtiyaçlarınız İçin 7/24 Teklif İsteği Oluşturabilirsiniz

TEKLİF'E İHTİYACINIZ
VAR MI ?